Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Crèche (0 tot 4 jaar)
Tijdens de zondagse eredienst zijn kinderen van 0 tot 4 jaar van harte welkom in de crèche. Heb je zelf zin om af en toe een uurtje met jonge kinderen te spelen kom dan het team versterken.
Contactpersoon: Vacant

Kindernevendienst (4 tot 12 jaar)
In de kindernevendienst maken kinderen voor het eerst kennis met geloofsopvoeding zoals die door jeugdwerkers van de kerk gegeven wordt. Elke zondag gaan de kinderen vóór de schriftlezing naar de kindernevendienst waar een Bijbelverhaal verteld wordt dat aansluit bij hun eigen beleving. Voor het einde van de dienst komen alle kinderen weer terug zodat we met elkaar kunnen afsluiten.
Contactpersoon: Tineke Arntz                       e-mail


Overgangsmomenten
In het leven van ieder kind zijn er overgangsmomenten, zoals bijvoorbeeld de doop, het verlaten van de basisschool en de eerste keer naar de middelbare school gaan. In de vieringen willen we vorm geven aan deze overgangsmomenten met bijzondere vieringen waarin die momenten centraal staan. Het afscheid van de kindernevendienst wordt gecombineerd met de overgang naar de middelbare school. Deze dienst zullen we jaarlijks inplannen in overleg met de leiding van de kindernevendienst en de kinderen.


Extra activiteiten
Naast de reguliere jeugdactiviteiten (crèche, kindernevendienst, basiscatechese, JOZ) gaan we regelmatig extra activiteiten organiseren voor alle leeftijdsgroepen. Zo bereiken we dat kinderen elkaar op verschillende manieren leren kennen en er als vanzelf een ‘groepsgevoel’ ontstaat. Dit geeft plezier en de drempel blijft laag om kerkelijke activiteiten te bezoeken.


Jeugdouderling

Coördinator jeugdwerk is momenteel vakant

contactpersoon voor streekgebonden activiteiten:

Walter Broekhuizen
contact via het contactformulier