Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Crèche (0 tot 4 jaar)
Tijdens de zondagse eredienst zijn kinderen van 0 tot 4 jaar van harte welkom in de crèche. Heb je zelf zin om af en toe een uurtje met jonge kinderen te spelen kom dan het team versterken.
Contactpersoon: Vacant

Kindernevendienst (4 tot 12 jaar)
In de kindernevendienst maken kinderen voor het eerst kennis met geloofsopvoeding zoals die door jeugdwerkers van de kerk gegeven wordt. Elke zondag gaan de kinderen vóór de schriftlezing naar de kindernevendienst waar een Bijbelverhaal verteld wordt dat aansluit bij hun eigen beleving. Voor het einde van de dienst komen alle kinderen weer terug zodat we met elkaar kunnen afsluiten.
Contactpersoon: Tineke Arntz                       e-mail


Overgangsmomenten
In het leven van ieder kind zijn er overgangsmomenten, zoals bijvoorbeeld de doop, het verlaten van de basisschool en de eerste keer naar de middelbare school gaan. In de vieringen willen we vorm geven aan deze overgangsmomenten met bijzondere vieringen waarin die momenten centraal staan. Het afscheid van de kindernevendienst wordt gecombineerd met de overgang naar de middelbare school. Deze dienst zullen we jaarlijks inplannen in overleg met de leiding van de kindernevendienst en de kinderen.

Jeugd op zondag (JOZ) (12 tot 18 jaar)
De JOZ is er voor jeugd van 12 tot 18 jaar. Twee keer in de maand is er JOZ, de ene keer is het met eten en starten we om 18:00 de andere keer is het vanaf 19:00. Om beurten wordt er door de jongeren gekookt, de avond wordt gebruikt om samen over God, het geloof en aanverwante onderwerpen te praten. Het gesprek wordt telkens begeleid door twee jeugdwerkvrijwilligers, die naast inhoudelijke aspecten ook zorgen voor een goede sfeer en een veilige plek zodat jongeren elkaar goed leren kennen en vertrouwen

alt

Contactpersoon: Vakant

Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechese is bedoeld voor iedereen -jong en oud- die erover denkt belijdenis te gaan doen, of voor wie daar wel eens met anderen over wil praten, maar ook gewoon voor wie zonder direct al belijdenis te willen gaan doen eens samen met anderen over het geloof in gesprek wil.
Omdat de belangstelling -zoals het er nu naar uitziet- voor belijdeniscatechese zeer gering is start onze predikant in plaats daarvan een gesprekskring “geloven in deze tijd”. Deze gesprekskring staat open voor alle belangstellenden, dus ook voor mensen die van plan zijn om belijdenis te gaan doen.
Contactpersoon: Marco Luijk                        e-mail

Gespreksgroep voor geloofsopvoeding van jonge kinderen
Om het jeugdwerk van onderaf op te bouwen en een belangrijke impuls te willen we ouders met jonge kinderen ondersteunen bij geloofsopvoeding door een gespreksgroep te starten met als onderwerp “geloven met jonge kinderen”. Deze gespreksgroep wordt verzorgd door onze predikant.
Ouders worden door hiervoor actief benaderd door predikant en jeugdouderlingen.
Contactpersoon: Marco Luijk                        e-mail


Extra activiteiten
Naast de reguliere jeugdactiviteiten (crèche, kindernevendienst, basiscatechese, JOZ) gaan we regelmatig extra activiteiten organiseren voor alle leeftijdsgroepen. Zo bereiken we dat kinderen elkaar op verschillende manieren leren kennen en er als vanzelf een ‘groepsgevoel’ ontstaat. Dit geeft plezier en de drempel blijft laag om kerkelijke activiteiten te bezoeken.


Jeugdouderling

Coördinator jeugdwerk is momenteel vakant

contactpersoon voor streekgebonden activiteiten:

Walter Broekhuizen
contact via het contactformulier