Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Adressen

Postadres: Pius XII-straat 85, 6602 BE  Wijchen

College van kerkrentmeesters:

Secretaris: Dhr. R. de Heus, Aalsburg 1725, tel. 024 - 642 26 72,

Voorzitter: Dhr. F.Kuper, Blauwe Hof 4018, tel.: 024-6450722, 

Batenburg beheerzaken: Dhr. T. Colijn

Kerkbalans: Dhr. P. Dekker, 

Penningmeester; Dhr. T. Arntzt, 

Gebouwen: Dhr. P. de Haan

Ledenadministratie: Dhr. T. Kruijthoff,

 

  
Bankrekeningen:    ING: NL92INGB0003144850  / Rabo: NL42 RABO 0158 6083 64

Beide rekeningen ten name van Protestantse Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg.