Kinderen een plek


‘Ik voel me thuis in het contact met kinderen over de bijbel. We hebben hier gezellige gesprekjes waarin we hun alledaagse leven verbinden met de bijbel. Dat geeft mij energie en houdt me betrokken.’

Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017

In de kerkenraadsvergadering van 23 januari jl. heeft de kerkenraad het jaarverslag over 2016 en hel jaarplan 2017 van de diaconie besproken.

Wij mogen ons gelukkig prijzen met een zeer active club mensen die zich op velerlei gebieden inzet voor onze Schakel, de gemeenschap van Wijchen en ook voor landelijke en internationale projecten. 

Beide stukken van harte bij u aanbevolen en via deze link te downloaden.