Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

In elke kerk is een doopvont te vinden. Soms een groot en opvallend kunstwerk, dan weer een kleine schaal. Bij een doopdienst wordt wat water uit het doopvont over het hoofd van de dopeling gesprenkeld. De naam van het kind wordt hardop genoemd en verbonden met de naam van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.Bij een doop worden ook vragen gesteld. Aan de ouders over wat ze geloven en beloven. En aan de mensen in de kerk. Want die staan om de jonge ouders en het nieuwe leven heen.

Als herinnering aan de doop krijgen doopouders voor hun kind een doopkaars mee. De vlam van de kaars is een teken van Gods licht dat niet dooft.