Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Omkijken naar elkaar (diaconie)

De diaconie bestaat uit:

  • Pim Visser, voorzitter (telefoon: 06-50232759)
  • Annie van Bergen (telefoon: 06-28190875)
  • Philippien Weerheim (telefoon: 06-52637424)
  • Peter Fiechter, penningmeester (telefoon: 024-6423381)
  • Caroline Visser, scriba (telefoon: 06-46267581)
     

Contactgegevens:

E-mailadres Diaconie:
Postadres: p/a Pius XII-straat 85 6602 BE Wijchen

Jaarplan en jaarverslag

 

Activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de diaconie worden georganiseerd

Vluchtelingen/asielzoekers

De diaconie participeert in het Interkerkelijke Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o.. Deze werkgroep probeert vluchtelingen die een beroep op het platform doen te ondersteunen. Soms in het zoeken van de weg in ambtelijk Nederland, soms met praktische hulp, maar ook met het zoeken van noodopvang als de overheid het laat afweten. 

Coördinator: Caroline Visser tel. 06-46267581.

Taxidienst naar de kerk

Soms is het niet mogelijk om op eigen gelegenheid de wekelijkse viering te bezoeken. U kunt in principe dan gehaald worden en thuisgebracht worden.

Contactpersoon: Annie van Bergen, telefoon: 06-28190875

Thuis de kerkdienst beluisteren

Indien u niet in staat bent naar de kerk te komen is het mogelijk om thuis de kerkdienst te beluisteren. 

Contactpersoon: Caroline Visser, telefoon 06-46267581

Oudere gemeenteleden (OGL)

De saamhorigheid tussen de ouderen in de gemeente is groot. Een vaste groep bezoekt de ouderenmiddagen die plaatsvinden in De Schakel, elke vierde maandag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur. Het programma is zeer gevarieerd: er worden sprekers uitgenodigd om te vertellen over interessante onderwerpen, er zijn spelmiddagen en er regelmatig worden er dagjes-uit georganiseerd Ook met Kerst en Pasen zijn er bijzondere bijeenkomsten. Alle leden, vallend onder de doelgroep zijn van harte welkom!

Contactpersoon: Pia van der Eijk, telefoon 024-6962494

Koffieochtenden

Op iedere 1e donderdagochtend van de maand kunt u vanaf 10.15 uur gezellig een kopje koffie/thee komen drinken in de hal van de Schakel. (niet in juli en augustus) 

Contactpersoon: Wilma de Klerk, telefoon 06-11114902

Handwerkgroep

Elke 14 dagen komt de vrouwenvereniging op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in De Schakel bijeen om te handwerken. Na een korte Bijbellezing wijdt men zich aan borduurwerk en aan het maken van speelgoed en poppen. Dit materiaal wordt regelmatig verkocht waarna de opbrengst naar een goed doel gaat. Wie graag handwerkt wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen!

Contactpersoon: mw. J. v. d. Brugge, tel. 024- 641 36 73

Verjaardagskaarten

Gemeenteleden van 80 jaar en ouder ontvangen rond hun verjaardag een verjaardagskaart.

Contactpersoon: Wilma de Klerk, telefoon 06-11114902

Eetgroep 

Samen eten is gezellig. Met elkaar aan tafel gaan nodigt uit tot kokkerellen, een goed gesprek en kennismaking met andermans kookkunst. De eetgroep is een groep mensen die elke laatste vrijdag van de maand in De Schakel samen kookt en eet. Doelgroep zijn diegenen die normaliter alleen eten en die het fijn vinden om af en toe eens samen te eten met andere volwassenen, waarbij het contact met anderen heel belangrijk is. Wilt u van te voren even laten weten dat u komt?

Contacpersoon: Joke Otte, telefoon 024 – 64 14 039 

Bloemen in de kerk

Elke week wordt er door de bloemendienst een bloemstuk gemaakt. Deze bloemen gaan na afloop van de dienst als groet van de gemeente naar een zieke, een oudere, of gewoon iemand die wel een bloemetje kan gebruiken. Tijdens speciale periodes in het kerkelijk jaar (Advent, Pasen)wordt er door deze groep dames een liturgische bloemschikking gemaakt.

Contactpersoon: Gonnie van Schaik, tel. 024- 64 193 75 

Vakanties in het Roosevelthuis in Doorn

Via de diaconie kunnen ouderen en langdurig zieken zich opgeven voor een vakantie in het Roosevelthuis.

Contactpersoon: Philippien Weerheim, telefoon 06-52637424

Download het Pinksternummer

Volg ons op Facebook

 

Volg ons op Facebook

 

Voor elkaar

‘Ik beleef kerk-zijn op z’n best als mensen er zijn voor elkaar. Met zorg, met aandacht. Daar krijg ik zelf een warm gevoel van. Zo voelt de gemeenschap van een kerk.’