Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Kunst in de kerk Archief

OPENING van de EXPOSITIE

‘Tegen het vergeten’ op zaterdag 22 oktober van 16.00  tot 18.00 uur in de Schakel, Pius XII straat 85 te Wijchen.

Er zullen foto’s te zien zijn van de Caroline Luykx en herinneringskastjes van Rietje de Bijl.

Beide kunstenaars laten op eigen wijze zien hoe je iemand kan missen, herinneren en herdenken.

De expositie maakt onderdeel uit van het gezamenlijk project ‘Tegen het vergeten’, in woord en beeld van KunstKringWijchen en de Schakel.

 

Tijdens de OPENING zal Erik op ten Berg spreken en zal Duo Vicini voor de muzikale omlijsting zorgen. Erik op ten Berg is een expert in creatief denken en doen. Hij is de drijvende kracht achter Pioen consult. Met passie inspireert hij mensen en bedrijven om nieuwe uitdagende ideeën te ontdekken. Zelf zoekt hij inspiratie in de natuur, de Spaanse cultuur, in het maken van beelden uit natuursteen en in het hardlopen. 

Duo Vicini bestaat uit Nadja Spooren, panfluit en Roel van Riel, gitaar. Duo Vicini speelt klassieke muziek van John Dowland tot Astor Piazzolla. Originele werken, klassieke muziek en nieuw klassiek komen in de combinatie panfluit-gitaar goed tot hun recht waarbij de zangerige en orgelachtige melodielijnen van de panfluit mooi kleuren bij de dan weer opzwepende dan weer weemoedige klanken van de gitaar.

 

De expositie zal te zien zijn op zaterdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur t/m 20 november 2016.

Zie voor verdere informatie en activiteiten rondom deze expositie: onze nieuwsbrief  en www.kunstkringwijchen.nl

Klik hier om de flyer te downloaden

 

 

Nieuwsbrief   februari 2016

werkgroep kunst in de kerk

Via Dolorosa

 Expostitie

In de Veertigdagentijd van 14 februari tot en met 27 maart zal er in de Schakel kunst rond de kruisweg van Christus te zien zijn van Cobi van Hulst. De opening van de expositie is zondag 14 februari, rond 12.00 uur. Verder is de expositie  tot en met 27 maart iedere zondag rond de dienst van 11.00 uur en iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Of op afspraak: 024-6450563, Margreet van der Meij.

 Cobi van Hulst

Ieder heeft zijn eigen kruis te dragen

Het is deze zegswijze die Cobi van Hulst letterlijk en figuurlijk in haar werk verbeeldt: de mens met zijn kruis. De mens met dat wat hij te dragen heeft tot het einde toe. Dat wat hij niet ontlopen kan: zijn tekort, zijn gemis, zijn gebrek, zijn zwak.

Eerder schilderde Cobi de mens met zijn kruis als stilstaand beeld, als handen die kruizen dragen, maar in de schilderijen van nu is de mens met zijn kruis op weg gegaan en zijn het de stappen op zijn levensweg die ze schildert.

Ze heeft daarvoor haar eigen thematiek verbonden aan de kruisweg zoals die nog in veel katholieke kerken te zien is. Deze traditionele kruisweg verbeeldt in veertien staties de weg die Jezus aflegde vanaf het moment dat hem het kruis werd toebedeeld. Ook Cobi’s mens is met zijn kruis op weg en dus wordt er ook hier, in deze Via Dolorosa, gedragen, geweend, gevallen, ontkleed, gekruisigd, gestorven en begraven en net als in de traditionele statie loopt de route linksom. 

Maar het zijn niet de overgeleverde beelden die als uitgangspunt dienden, het zijn de oude woorden die opnieuw gelezen zijn en zo via de handen van de kunstenaar nieuwe beelden vormden. Daardoor wijken de veertien schilderijen in deze Via Dolorosa af van wat we gewend zijn te zien en zo kunnen we in deze mens met zijn kruis Jezus zien maar ook onszelf, hier en nu. 

Cobi van Hulst is zowel beeldend als literair opgeleid. Ze studeerde Moderne Nederlandse letterkunde (RUN) en volgde les onder andere aan ArtEz, Arnhem. Beide richtingen komen samen in haar schilderijen die een verbeelding zijn van haar fascinatie voor gedichten en oude verhalen. www.cobivanhulst.nl 

Via Dolorosa

De Kruisweg, in het Latijn: Via Dolorosa  is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn terechtstelling. 

In de rooms katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. 

 

Meesterwerk ‘Calvarie’ van Marc Chagall in Amsterdam.

Komend voorjaar is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam opnieuw een meesterwerk te bewonderen. Dit keer is het de beurt aan Marc Chagall met zijn werk Calvarie (Golgotha). In dit schilderij heeft Chagall de gekruisigde Jezus als een onschuldig kind afgebeeld in een zeer ongebruikelijke iconografie. Zoals vaker in Chagalls werk is ook in dit schilderij religie een persoonlijke aangelegenheid. Zie voor meer informatie: www.artway.eu 

 

Volgende expositie

De volgende expositie zal rond Allerzielen zijn en zal samen met de Kunstkring Wijchen worden georganiseerd. Verschillende kunstenaars zullen werk rondom het thema Afscheid nemen en rouw tentoonstellen.   

Met een hartelijke groet,

Margreet van der Meij, Corneli Dijkhuizen, Connie Visser, Margriet van Leeuwen,

ds. Marco Luijk en Marike Meek.

 

 

 

Meesterwerk ‘Calvarie’ van Marc Chagall in Amsterdam.

Komend voorjaar is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam opnieuw een meesterwerk te bewonderen. Dit keer is het de beurt aan Marc Chagall met zijn werk Calvarie (Golgotha). In dit schilderij heeft Chagall de gekruisigde Jezus als een onschuldig kind afgebeeld in een zeer ongebruikelijke iconografie. Zoals vaker in Chagalls werk is ook in dit schilderij religie een persoonlijke aangelegenheid. Zie voor meer informatie: www.artway.eu

 Volgende expositie

De volgende expositie zal rond Allerzielen zijn en zal samen met de Kunstkring Wijchen worden georganiseerd. Verschillende kunstenaars zullen werk rondom het thema Afscheid nemen en rouw tentoonstellen.  

Met een hartelijke groet,

Margreet van der Meij, Corneli Dijkhuizen, Connie Visser, Margriet van Leeuwen,

 

ds. Marco Luijk en Marike Meek.

 

Nieuwsbrief   oktober 2015

 

werkgroep kunst in de kerk

 

 

 

‘Met aandacht kijken’

 

 Expostitie

 

Van  4 oktober tot en met 22 november 2015 zal de Nijmeegse kunstenaar Jeroen van Herten in de Schakel exposeren. De opening van de expositie is zondag 4 oktober, rond 12.00 uur. Verder is de expositie  tot en met 22 november iedere zondag rond de dienst van 11.00 uur en op zaterdag 17, 31 oktober en 7 november van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Of op afspraak: 024-6450563, Margreet van der Meij.

 

 

“There is no abstract art.

 

You must always start with something.

 

Afterwards you can  remove all traces of reality.’

 

Picasso

 

 

 

Jeroen van Herten

 

Op zijn website schrijft de kunstenaar het volgende over zijn wijze van schilderen:

 

‘Al mijn schilderijen vinden op een of andere manier hun oorsprong in de waarneming. Of ik nu  door de stad fiets, in de file sta, of door het bos loop, altijd kijk ik: op zoek naar niets….. Niets in het  bijzonder, maar nieuwsgierig naar alles – het inwendige van een kapotte ladekast, sporen in de  sneeuw, spiegelingen in het water…. Overal is wat te zien, overal vind je ritme, structuren, patronen, lijnen, kleuren, diepte, licht en donker.  Een stoppelveld na de oogst, geknakt riet, gebarsten bakstenen, de schaduw van een auto, een  spiegeling in een natte motorkap…. Dingen die bijna niets zijn, plekken waar schijnbaar niets gebeurt. Met de vluchtige herinnering aan iets wat je raakte, ben je er nog niet. Iedereen kan zo’n foto maken,  en bijna iedereen kan zijn blik trainen op het vinden van details of patronen waar eerder niets leek te  zijn. Voor mij is die vluchtige waarneming enkel een beginpunt. Ik wil uitzoeken waarom juist die ene  kleine uitsnede uit de wereld me raakt. Waarom dat ene vlak, de manier waarop net die lijnen elkaar  kruisen, die tint? Op doek, met verf en andere materialen – jute, lood, zout, wat dan ook – probeer ik  tot de kern te komen. Ik zoek en verander, ik voeg toe, verwijder, probeer een tint lichter, een tint  donkerder, laag over laag. Als ik schilder, wordt het beeld volledig abstract. Maar het  blijft verwant aan de visuele werkelijkheid zoals we die kennen…..  Steeds meer komt het beeld los van de oorspronkelijke waarneming, tot het autonoom is en op eigen  benen kan staan – als beeld, als schilderij, als kunstwerk – maar altijd blijft er een verband bestaan  met de zichtbare wereld.  Op die manier maak ik iedere keer weer iets uit niets: pure magie, of poëzie, maar net hoe je het  noemen  wilt. Magie die overal te vinden is, die overal aan de oppervlakte komt, maar die wel gezien  moet worden, die opgepikt moet worden, gekoesterd en uitgediept.

 

Symposium van het Platform Kerk en Kunst

 

In aansluiting op het verschijnen van het Handboek voor kunst in de kerk vindt op 10 oktober 2015 het symposium ‘Geloof in beeld – helend en meedelend’ plaats. Het symposium vindt plaats in de Nassaukerk in Amsterdam en wordt georganiseerd door het  Platform Kerk en Kunst. Sprekers zijn Anne Marijke Spijkerboer (gespecialiseerd in theologie en kunst) over ‘Hoe integreer je kunst in de preek?’, Pim van Dijk (kerkdesign) over ‘Sacraliteit hangt deels af van harmonie’ en kunstenaar Jan-Peter Muilwijk (o.a. bekend van het grote wandkleed in de Nieuwe Kerk te Middelburg) over ‘De kracht en taal van het beeld in zichzelf en in relatie tot het christelijk geloof’. Het symposium begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kosten: € 25,- p.p. inclusief lunch. Opgave kan bij