Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

 

Nieuwsbrief   februari 2016

werkgroep kunst in de kerk

Via Dolorosa

 Expostitie

In de Veertigdagentijd van 14 februari tot en met 27 maart zal er in de Schakel kunst rond de kruisweg van Christus te zien zijn van Cobi van Hulst. De opening van de expositie is zondag 14 februari, rond 12.00 uur. Verder is de expositie  tot en met 27 maart iedere zondag rond de dienst van 11.00 uur en iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Of op afspraak: 024-6450563, Margreet van der Meij.

 Cobi van Hulst

Ieder heeft zijn eigen kruis te dragen

Het is deze zegswijze die Cobi van Hulst letterlijk en figuurlijk in haar werk verbeeldt: de mens met zijn kruis. De mens met dat wat hij te dragen heeft tot het einde toe. Dat wat hij niet ontlopen kan: zijn tekort, zijn gemis, zijn gebrek, zijn zwak.

Eerder schilderde Cobi de mens met zijn kruis als stilstaand beeld, als handen die kruizen dragen, maar in de schilderijen van nu is de mens met zijn kruis op weg gegaan en zijn het de stappen op zijn levensweg die ze schildert.

Ze heeft daarvoor haar eigen thematiek verbonden aan de kruisweg zoals die nog in veel katholieke kerken te zien is. Deze traditionele kruisweg verbeeldt in veertien staties de weg die Jezus aflegde vanaf het moment dat hem het kruis werd toebedeeld. Ook Cobi’s mens is met zijn kruis op weg en dus wordt er ook hier, in deze Via Dolorosa, gedragen, geweend, gevallen, ontkleed, gekruisigd, gestorven en begraven en net als in de traditionele statie loopt de route linksom. 

Maar het zijn niet de overgeleverde beelden die als uitgangspunt dienden, het zijn de oude woorden die opnieuw gelezen zijn en zo via de handen van de kunstenaar nieuwe beelden vormden. Daardoor wijken de veertien schilderijen in deze Via Dolorosa af van wat we gewend zijn te zien en zo kunnen we in deze mens met zijn kruis Jezus zien maar ook onszelf, hier en nu. 

Cobi van Hulst is zowel beeldend als literair opgeleid. Ze studeerde Moderne Nederlandse letterkunde (RUN) en volgde les onder andere aan ArtEz, Arnhem. Beide richtingen komen samen in haar schilderijen die een verbeelding zijn van haar fascinatie voor gedichten en oude verhalen. www.cobivanhulst.nl 

Via Dolorosa

De Kruisweg, in het Latijn: Via Dolorosa  is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn terechtstelling. 

In de rooms katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. 

 

Meesterwerk ‘Calvarie’ van Marc Chagall in Amsterdam.

Komend voorjaar is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam opnieuw een meesterwerk te bewonderen. Dit keer is het de beurt aan Marc Chagall met zijn werk Calvarie (Golgotha). In dit schilderij heeft Chagall de gekruisigde Jezus als een onschuldig kind afgebeeld in een zeer ongebruikelijke iconografie. Zoals vaker in Chagalls werk is ook in dit schilderij religie een persoonlijke aangelegenheid. Zie voor meer informatie: www.artway.eu 

 

Volgende expositie

De volgende expositie zal rond Allerzielen zijn en zal samen met de Kunstkring Wijchen worden georganiseerd. Verschillende kunstenaars zullen werk rondom het thema Afscheid nemen en rouw tentoonstellen.   

Met een hartelijke groet,

Margreet van der Meij, Corneli Dijkhuizen, Connie Visser, Margriet van Leeuwen,

ds. Marco Luijk en Marike Meek.