Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11:00 uur (vanaf 10:30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

De werkgebieden van het College van Kerkrentmeesters zijn:  

Actie Kerkbalans

Aan u als gemeentelid wordt jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Ook een kerk kan immers niet zonder inkomsten. In januari wordt daarom de actie Kerkbalans gehouden. U ontvangt dan een folder met informatie over geplande inkomsten en uitgaven van de kerk, daarbij krijgt u een formulier waarmee u uw bijdrage voor het komende jaar kunt toezeggen. Gespreide betaling is mogelijk. Aangezien onze kerk onder de ANBI-regeling valt, zijn giften aan de kerk boven uw fiscale drempel aftrekbaar voor de belastingen.

Meer informatie over de actie Kerkbalans kunt u krijgen bij:
Dhr. J. Schouten, Saltshof 3466, tel. 024 - 300 02 41.
e-mail

 

 

 

Schenkingsakte via notaris

Als u uw bijdrage aan de kerk vastlegt in een zogenaamde schenkingsakte voor een periode van vijf jaar, dan is uw gift niet gedeeltelijk maar helemaal aftrekbaar van de belasting. Dus zonder minimum en zonder drempel (dus geen 1% regeling).
Dat wil zeggen, dat van iedere 100 euro die u geeft, de belasting u, afhankelijk van de tariefgroep waar u in valt, dertig tot vijftig procent terug betaalt.

Dat is niet alleen mooi meegenomen, maar het opent voor u ook de mogelijkheid uw bijdrage te verhogen of zelfs het gehele voordeel aan de kerk ten goede te laten komen.

Moeilijk? Wel nee! Dat hebben de vorige oproepen bewezen, want er hebben al vele leden van onze gemeente met succes aan deze actie meegedaan. 

Éen telefoontje naar onze administratie is voldoende om u niet alleen precies te informeren, maar ook om de “rompslomp” – zoals het opstellen en vastleggen van een schenkingsakte – voor u te regelen.
Het kost u dus niets, maar u, en hopelijk de kerk, worden er wel beter van.
Voor meer informatie:
Dhr. M.A. Kruijthoff, Saltshof 3474, tel. 024 - 641 50 50
e-mail

 

 

 

 

Ledenadministratie

De burgerlijke gemeente geeft gegevens met betrekking tot verhuizing, geboorte, huwelijk of overlijden niet meer door aan de kerk. Daarom wordt u vriendelijk verzocht deze berichten zelf door te geven aan de leden-administratie van de kerk.

Ledenadministratie:
Dhr. M.A. Kruijthoff, Saltshof 3474, tel. 024 - 641 50 50
e-mail

 

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in stroken van 10 x 50 cent per bon = Euro 5,00 en van 10 x 1 Euro per bon = Euro 10,00 per strook. U kunt deze bestellen door overmaking van het bedrag onder vermelding van welke stroken u wenst, op een van de de volgende rekeningen Postbank 3144850 / Rabo 158608364. Beide rekeningen ten name van de Protestantse Gemeente Wijchen.

U kunt ook op zondagochtend Dhr. W. Nouwen aanspreken, dan kunt u de bonnen direct meenemen. 

 

 

 

 

 

Kerkdienst opname

Wij nemen elke dienst op op de computer. Bent u niet in de gelegenheid  om de kerkdienst bij te wonen maar wilt u toch meeluisteren/beleven? U kunt de dienst op een USB stick thuisbezorgd krijgen. Voor het afspelen kunt u een afspeelapparaat in bruikleen krijgen. Met een hele duidelijke instructie. Voor informatie: Dhr. R. de Heus, 024 - 642 26 72.

 

 

 

Gebouwenbeheer

Het onderhoud van kerkgebouw de Schakel wordt verzorgd door de heer R. de Heus en het beheerdersteam.

Beheerders:

  • Dhr. J. v.d. Bosch, tel. 024 - 645 05 63
  • Dhr. S. Eilander,   tel. 024 - 641 69 41
  • Dhr. G. de Vries,   tel. 024 - 663 67 83
  • Dhr. R. de Heus,   tel. 024 - 642 26 72

Voor reservering voor het gebruik van de kerkzaal en overige ruimten in de Schakel kunt u bellen met: Dhr. J. v.d. Bosch, tel. 024 - 645 05 63.
e-mail


Zie ook: Kerkgebouwen  

 

 

 

 

 

Batenburg

Voor alle zaken betreffende gebouwen e. d. kunt u contact opnemen met: Dhr. J. van de Bovenkamp, Grootestraat 11 te Batenburg,
tel. 0487-54 25 88.

 

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg bezit drie kerkelijke begraafplaatsen,
• in Batenburg aan de Kasteelseallee,
• in Leur rond de kerk aan de Van Balverenlaan en
• in Wijchen aan de Kasteellaan.
In Wijchen en Leur is het mogelijk om na een crematie de as van een overledene uit te strooien. Ook kunnen daar urnen bijgezet worden in urnenkelderjes. In Wijchen is er tevens de mogelijkheid de urnen in een columbarium te plaatsen in het voormalige lijkenhuisje. Deze begraafplaats is als enige van de drie in beheer bij de Stichting Historische begraafplaats Kasteellaan Wijchen.  

Vrijwilligers zorgen er voor dat de begraafplaatsen goed onderhouden zijn en blijven. Voor informatie kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde personen. 
  

Begraafplaats Kasteellaan te Wijchen

Contactpersoon: Dhr. F. Otte,  tel. 024 - 641 40 39
e-mail

Begraafplaats te Leur

Contactpersoon: Dhr. J.W. Boer, tel. 024 - 641 49 69
e-mail

Begraafplaats te Batenburg

Contactpersoon: Mevr.M. Waals-van Toledo, tel. 0487 - 541 776
e-mail 

 

Adressen College van Kerkrentmeesters

Postadres: Pius XII-straat 85, 6602 BE  Wijchen

Voorzitter: Dhr. F. Kuper, Blauwe Hof 4018, tel. 024-6450722
e-mail

Secretaris: Dhr. R. de Heus, Aalsburg 1725, tel. 024 - 642 26 72
e-mail

Administrateur: Dhr. P. Evers Janssen, Diepvoorde 1408, tel.: 024 - 6413657
e-mail

Ledenadministratie: Dhr. M.A. Kruijthoff, Saltshof 3474, tel. 024 - 641 50 50
e-mail

 

Bankrekeningen:    ING 31.44.850/Rabo 15.86.08.364.

Beide rekeningen ten name van Protestantse Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg.